WE ZIJN AAN DE GODEN OVERGELEVERD

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,
Het is niet te doen! Welke titel moet je verbinden aan alle indringende en aangrijpende gebeurtenissen van de afgelopen twee weken? En dan laat ik alle onzekerheid en zorgen rondom de ontwikkeling van het coronavirus nog maar buiten beschouwing. Een stortvloed aan media-aandacht zowel nepnieuws als schrijnende situaties met grote gebieden in quarantaine, vele doden en een nog steeds snel groeiend aantal besmettingen. Voorlopig worden in Nederland nog geen grote evenementen afgelast maar bij onze oosterburen zijn onze collega’s hier wel al mee geconfronteerd met alle gevolgen van dien…….

NDO verplichting (20% / 25%)
Op de namiddag van vrijdag 28 februari jl., tijdens onze 69e Algemene Ledenvergadering, komen we met de enige in ons land gehuisveste keuringsinstantie TÜV Nederland, tijdens hun presentatie, tot een onafwendbare scherpe confrontatie en patstelling; alle exploitanten van groot-, familie- en kindervermaak die momenteel een 20% (of 25%) NDO-verplichting in hun keuringsrapport vermeld hebben staan kunnen zonder goedgekeurd NDO-plan onmogelijk voldoen aan deze 20% (of voor sommige zaken 25%) norm simpelweg omdat totaal niet is nagedacht over de uitvoering!

Als voorbeeld: wat is 20% (25%)? Is dat één kruis van de 5 (of 4 zoals bij een Break Dance) OF is dat 20/25% van ieder kruis. Aangezien de eis sinds 2018 wel wordt gesteld in onze keuringsrapporten – en daarmee juridische waarde heeft op het moment dat het fout mocht gaan – maar de uitleg door de AKI niet eenduidig is en een vrije interpretatie helaas meerdere scenario’s kent die voor onze branche zelfs onuitvoerbaar zijn…….

Ruim 30 kermisattracties bij brand verloren gegaan
In de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart legt een grote uitslaande brand een opslagloods van 8000 vierkante meter in het Friese Oosterwolde compleet in de as. Één van de vier aldaar gevestigde bedrijven blijkt een stalling en opslag te zijn voor kermisattracties. Bij deze alles verwoestende brand, waarbij drie kermisondernemers zwaar worden gedupeerd, gaan meer dan 30 attracties, een tiental circuscontainers en ontelbaar veel materialen voor winterevenementen geheel verloren.

Meerdere gebak- en oliebollenkramen, verschillende snoepkramen, kinderattracties zoals een convoy, een drietal kindertreintjes, minicars, kinderzweefmolen en bootjesmolen. Ontelbare foodkramen zoals een grill, Zaanse huisjes, viskraam, buffet- & keukencontainers en poffertjessalon. Maar ook schietsalon, de complete façade van het voormalige Nationaal Circus Herman Renz en een Italiaanse hoeplatent zullen we nooit weer terug zien op de kermis!

Inval met buitenproportioneel machtsvertoon
In de ochtend van maandag 2 maart een overrompelende inval met ca. 50 politieagenten en NVWA-medewerkers bij een gewaardeerde collega met alle gevolgen van dien; een gezond kermisbedrijf welke totaal is lamgeslagen en een zwaar aangeslagen gezin. Een dergelijke confrontatie met onze kermisbranche maakt veel emoties los zowel bij de familie als ook bij alle collega’s in de directie omgeving en in het land; ongeloof, frustratie, onveiligheid en machteloosheid……

Periodiek overleg met het Ministerie van VW&S
En tenslotte afgelopen donderdag 5 maart een niets verhullend en ontziend periodiek overleg met het Ministerie van VW&S waarbij de boodschap overduidelijk was: de kermisbranche heeft haar vertrouwen verloren in de voor ons bepalende overheidsinstanties! Een spoedoverleg met verschillende betrokken instanties later deze maand is en was het onvermijdelijke gevolg!

69e Algemene Ledenvergadering
De afgelopen twee weken werden bij de BOVAK op ons secretariaat voornamelijk beheerst door alle voorbereidingen rondom de 69ste Algemene Ledenvergadering. Op vrijdag 28 februari jl. werd onder een iets wat teleurstellende belangstelling (ca. 50 personen) het hoogste orgaan van onze vereniging – de ALV – gehouden. Naast verschillende sprekers; namens TÜV-Nederland uit Son (AKI / Aangewezen Keuringsinstantie) over veel zaken rondom de periodieke keuring en namens de aankomende landelijke introductie van de Nationale Kermisapp, die in het middagprogramma de nodige gesprekstof en discussie opleverde (deze presentaties wordt in de komende uitgaven van uw vakblad gepubliceerd) was onder meer de verkiezing van een zetel in het hoofdbestuur een prominent punt op de agenda.

Collega bestuursleden Frank Vale, Pierre Benner sr. en Jan Vermolen traden af en een drietal nieuwe kandidaten – te weten Hans (J.J.) de Voer, Fransisca van Dam en (op het allerlaatste moment) Maykel de Voer – stelden zich beschikbaar om het vijfkoppige bestuur te completeren. De kiescommissie, bestaande uit Frank Vale en Pierre Benner, verzorgde de zorgvuldige telling van de stembriefjes en de uitslag werd uiteindelijk bekend gemaakt door scheidend penningmeester Frank Vale. De volledige uitslag leest u elders in dit vakblad.

Vanaf deze plaats wil ik Maykel de Voer feliciteren met zijn benoeming. Tevens werd er, middels een flesje wijn, bosje bloemen en een gouden BOVAK-speldje behorende bij de titel ‘Lid van Verdienste’, afscheid genomen van Frank Vale en Pierre Benner sr. en bij deze wil ik hen nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet tijdens de bestuursperiode en spreek ik de hoop uit dat ze allen betrokken blijven bij onze ‘club’! Jan Vermolen was helaas afwezig tijdens deze ALV.

Familiebericht
Helaas waren er in de afgelopen twee weken ook weer enkele sterfgevallen te betreuren. Zo heeft de (kermis)wereld op woensdag 4 maart jl. afscheid genomen van de 90-jarige Jef Peters († 25 februari jl.) uit Bergen op Zoom (weduwnaar van Bep Robbe). En in de ochtend van donderdag 5 maart jl. overleed in zijn veilige thuisomgeving te Enschede de 85-jarige Willy van Raay (man van Ineke en vader van Patrick en Nicole). De plechtigheid rondom zijn afscheid en crematie vindt plaats op dinsdag 10 maart. Hierbij wil ik mijn oprechte deelneming overbrengen aan alle dierbaren en de wederzijdse familie’s. Allen veel sterkte en kracht toegewenst voor de komende tijd.

Met een zestal kermissen in het eerste volle weekend van maart (Rotterdam, Lopik, Nieuwegein, Baarn, Apeldoorn en Sneek) ontwaakt ons kermisbedrijf uit zijn korte ‘winterslaap’. De absoluut allereerste kermis van dit nieuwe seizoen was wederom Aalsmeer (organisatie: Duursma Groep) voor de tweede maal op de nieuwe locatie bij de sporthal aan de Hornweg. Maar dan laat ik gemakshalve maar even de twee traditionele carnavalskermissen in Roermond en Valkenswaard buiten beschouwing omdat deze vanwege de slechte stormachtige weersomstandigheden helaas niet de publieke belangstelling kregen die ze absoluut verdienen.
Ik wens ik alle kermisondernemers welke vanaf eind februari/begin maart, zowel in Nederland als ook in het Tsjechische Praag, alweer ‘open’ staan gunstig weer, geen belemmeringen vanwege het coronavirus en een positieve exploitatie!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter