www.MILIEUZONES.nl

Beste collega’s, belanghebbenden & kermisliefhebbers,
Een milieuzone is in Nederland een gebied in een stedelijke omgeving waar erg vervuilende wagens worden geweerd. Het doel van het instellen van een milieuzone is de bescherming van het milieu tegen de uitlaatstoffen van de geweigerde voertuigen. Het gaat met name om de beperking van fijnstof en roet. In België en de meeste andere landen worden deze zones lage-emissiezones (LEZ) genoemd. Uiteraard is tegen betaling een vrijstelling of ontheffing mogelijk! In juli 2007 werden de eerste twee milieuzones in Nederland geopend in Utrecht en Eindhoven. Er zijn inmiddels ook milieuzones ingesteld in Den Bosch, Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Arnhem, Leiden, Maastricht, Rotterdam Tilburg en Rijswijk.

LET OP! Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe verkeersregels en -borden voor milieuzones. U kunt hiermee te maken krijgen als u eigenaar of bestuurder bent van een dieselpersonenauto, dieselbestelauto, dieselautobus en/of dieselvrachtwagen. Dieselrijders kunnen vanaf 1 januari 2020 te maken krijgen met twee soorten milieuzones: één waarbij gemeenten dieselauto’s ouder dan vijftien jaar weigeren of één voor diesels ouder dan twintig jaar. Dat heeft het kabinet half april 2019 bekendgemaakt.

Ook moeten er duidelijke borden komen rond de milieuzones, die begrijpelijk zijn voor automobilisten. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Gemeenten mogen zelf bepalen of ze een milieuzone invoeren, hoe groot die is en of daarbij diesels van vijftien of twintig jaar bij worden geweerd. De twee categorieën van milieuzones schuiven in 2025 nog een stap op, omdat auto’s steeds schoner worden. Van Veldhoven had in 2018 al aangegeven een einde te willen maken aan de wildgroei van milieuzones.

Emissieklasse
Het is belangrijk dat u weet wat de emissieklasse is van uw dieselvoertuig. Deze emissieklasse bepaalt of u wel of geen toegang heeft tot een milieuzone. De emissieklasse is een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon uw voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner uw voertuig.
Per 1 januari 2020: alleen dieselauto’s met emissie 4 en hoger zijn toegestaan
Per 1 januari 2022: alleen dieselauto’s met emissie 6 en hoger zijn toegestaan (hierop zijn verschillende vrijstellingen mogelijk afhankelijk van de carrosseriecode en indien het voertuig jonger is dan 13 jaar)

Per 1 januari 2025 gaan sommige milieuzones naar 0 emissie voor vrachtwagens. Dan mogen er allen elektrische trucks in. Amsterdam gaat dit beleid sowieso voeren. Daarnaast worden er vanaf 1 januari 2025 geen bestelbussen meer toegelaten met een emissieklasse lager dan 4 (mogelijk zelfs 5). Uw BOVAK zal de ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten houden en uiteraard zult u deze regels zelf ook moeten laten wegen bij herinvesteringen in uw rijdend materieel in de komende jaren. Bovendien zullen we in gezamenlijkheid een mogelijke ontheffing onder bepaalde voorwaarden voor kermis/circusvoertuigen of exceptioneel transport bespreekbaar maken bij de daarvoor aangewezen en verantwoordelijke instanties.

Familieberichten
Helaas waren er in de afgelopen twee weken ook weer enkele sterfgevallen te betreuren. Op donderdag 13 februari jl. overleed op ruim 82-jarige leeftijd de uit Eindhoven afkomstige mevrouw Johanna (Annie) Adriana Theodora Lathouwers-Beekers. Op dinsdagmiddag 18 februari jl. heeft haar afscheid in besloten kring plaats gevonden.

Op vrijdag 14 februari jl. (Valentijnsdag) is de 79-jarige mevrouw Riek (Hendrika) Eckelboom-Welsing in haar woonplaats Rumpt overleden (sinds 26 december 1998 weduwe van Nico M. Eckelboom). Op vrijdagochtend 21 februari hebben familie, (oud)collega’s en belangstellenden afscheid van haar genomen en haar de laatste eer bewezen. Hierbij wil ik mijn oprechte deelneming overbrengen aan alle dierbaren en de wederzijdse families. Allen veel sterkte en kracht toegewenst voor de komende tijd.

69e Algemene Ledenvergadering
Tenslotte wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om alle BOVAK-leden uit te nodigen voor onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) welke gehouden zal worden op vrijdag 28 februari aanstaande vanaf 10:00 uur in Apeldoorn. Nu Pierre Benner sr., Frank Vale sr. en Jan Vermolen hebben besloten te stoppen als BOVAK-bestuurder moeten wij deze dag gezamenlijk besluiten om eventueel als 5-koppig bestuur verder te gaan en derhalve nieuwe bestuursleden te kiezen. Daarnaast wil het bestuur u graag bijpraten over de stappen en beslissingen die we in het afgelopen jaar hebben moeten nemen maar belangrijker nog, we willen graag onze plannen voor de komende jaren met u delen. Ik reken op uw komst en betrokkenheid!

Hartelijke groet,
BOVAK – Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders

Atze J. Lubach-Koers, voorzitter